JEDNÁNÍ RADY SK-MP
Přidal zdenekw dne 04.02.2019 15:46:36
JEDNÁNÍ RADY SK-MP
Zápis z jednání Rady sportovního klubu Moravský pohár z.s. a pořadatelů závodů.

Datum a čas: 15.2.2019 v 16:30 hod.

1. Zahájení. Schválení programu. Sdělení o stavu financí klubu k 1.1.2019
2. Schválení kalendáře závodů. Do bodování MP bude jako loni zařazen Mamut Tour 80 + 130 a MR SAC ( + 5 bodů) Tj. z celkových výsledků vytvořeno pořadí jen ze členů.
3. Členský příspěvek 50 Kč a soutěžního registračního poplatku 350,- Kč.
Závodníci starší 80-ti let uhradí 50% této částky. Členové MP 2018, kteří jsou uvedeni na seznamu nevrácených čísel uhradí při registraci 100 Kč poplatek ? za ztrátu čísla. Jinak nebudou zařazeni jako členové MP do startovních listin.
4. Přihlašování do MP 2019. Dohodnuto stávající systém.
Začátek přihlašování od 1.3.do 20.4. a následně od 5.5.
5. Projednání a schválení ?Soutěžního řádu?:
Dle pravidel S.A.C. ČR vznikla kategorie žen starších 40 let ročník 1979 a starší ? Ž2.
6. Stanovení kategorií a jejich rozdělení do společných startů.
Rozdělením kat. Ž do dvou věkových kategorií Ž1 do 39 a Ž2 nad 40 stanoveno jejich rozdělení na startu společný start kat. D + Ž1 a následně kat. E, F + Ž2
7. Projednání a schválení systému bodování jednotlivců:
Bodování jednotlivců při silničním závodě v pořadí započítáni i příchozí (nečlenové Sk- Mp) (neredukované pořadí).
Při časovkách do bodování pouze členové MP ? redukované pořadí ? pouze ze členů MP. Tj. příchozí nebudou odebírat body členům MP. Může být vypsaná samostatná kategorie?příchozí?.
8. Projednání a schválení ?Pravidel pro pořádání závodů?.
Pokud se závodník nedostaví včas na předávání cen, jeho cena propadá ve prospěch pořadatele jednotlivého závodu. V zájmu prezentace všichni závodníci se musí na stupních vítězů prezentovat v závodním úboru, případné převlečení musí být ve sportovním designu shodném se závodním úborem.
9. Startovné na závodech MP, pojištění příchozích.
Silniční závody 200,- Kč.Časovky 150,- Kč. Startovné pro příchozí je u časovek a silničních závodů minimálně o 50,- Kč vyšší než pro účastníky MP, protože se nepodílejí na chodu soutěže ročním členským příspěvkem a soutěžním registračním poplatkem. Ze zvýšeného startovného odvede pořadatel, na účet MP, pro krytí společných nákladů na úhradu pojištění a služeb spojených s činností MP 15 Kč za každého startujícího příchozího.
10. Správa webových stránek a komunikace s administrátorem. Poveřen Michal Polcer. Na stránkách v novinkách odkazovat na závod, který bude následovat. A další dle požadavků vedení MP.

Jménem rady Sk-Mp Zdeněk Wiedermann