CHRONOMETR TOUR
Přidal administrator dne 19.05.2020 09:41:27
Sportovci, v důsledku všech opatření současného stavu se mění i naše propozice.
Všechny závody tohoto poháru budou individuálního charakteru. V návaznosti na
dodržování pravidel tohoto stavu Vás prosím o zachovávání vzájemného odstupu a
využití všech prostředků pro zachování bezpečnosti.

Bližší informace uvnitř novinky
Novinka
CHRONOMETR TOUR

seriál závodů v cyklistických časovkách
2. ročník

__________________________________________________________________
Sportovci, v důsledku všech opatření současného stavu se mění i naše propozice.
Všechny závody tohoto poháru budou individuálního charakteru. V návaznosti na
dodržování pravidel tohoto stavu Vás prosím o zachovávání vzájemného odstupu a
využití všech prostředků pro zachování bezpečnosti.

Datum a místo konání:


1 20.5.2020 st 17:00 cyklo Chronometr tour Nedvězí Nedvězí individuální 10,8
2 27.5.2020 st 17:00 cyklo Chronometr tour Radíkovská Kopeček u Olomouce individuální 14,7
3 17.6.2020 st 17:00 cyklo Chronometr tour Štěpánovská Štěpánov individuální 9,8
4 24.6.2020 st 17:00 cyklo Chronometr tour Mutkovská Šternberk individuální 9,3
5 15.7.2020 st 17:00 cyklo Chronometr tour Čechovická Čechovice individuální 9,3
6 22.7.2020 st 17:00 cyklo Chronometr tour Memoriál P. Zahradníka Ecce homo individuální 5,0
7 12.8.2020 st 17:00 cyklo Chronometr tour Hrubovodská Hrubá voda individuální 6,5
8 9.9.2020 st 17:00 cyklo Chronometr tour Pohořanská Dolany individuální 6,7


Přihlášky: chronometr.tour@seznam.cz

Kancelář závodu: v den závodu v místě startu

Startovné: 60,-Kč, zahrnuje služby fotografa

Kategorie: Dle ročníku narození bude každý člen zařazen do příslušné věkové kategorie

Předpis: Závodí se podle pravidel cyklistiky 2020 a ustanovení tohoto rozpisu. Každý účastník je povinen dbát pokynů pořadatelů. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené. Ochranná cyklistická přilba je povinná po celou dobu závodu.

Hodnocení: Do poháru bude hodnoceno 5 nejlepších výsledků v dané kategorii.

Vyhlášení výsledků: Vyhlášení proběhne po skončení seriálu.

Zdravotní zajištění: na vlastní nebezpečí

Různé: Ubytování a stravování pořadatel nezajišťuje.

Podrobnosti a info: https://www.facebook.com/Chronometr-Tour-299273454044706/